Back to Top

คาถาบูชาตะกรุดจำปาสี่ต้น

ตะกรุดจำปาสี่ต้น หลวงพ่อครูบาวัง วัดบ้านเด่น ท่านได้สร้างแจกลูกศิษย์ลูกหาที่มีอาชีพในทางค้าขาย มีลูกศิษย์หลายท่านนำไปใช้บูชาประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย ด้วยความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือ จึงได้ชื่อว่า”ตะกรุดค้าแม่น ขายหมาน” คือค่าคล่อง ขายดีนั่นเอง

“อะหัง กิง นะโข มะยา ปิโว เอหิ เอถะ มนุสสะอิตถีปุริโส ราชาโน พรหมะปะริสันตัง ปิยะกะยัง อาจะริโย กะริสสะถะ ปิยัง มะมะ”

(ใช้สำหรับทำน้ำมนต์ประพรมร้านค้าขาย เป็นคาถาเรียกคนเข้าร้าน)

คาถาบูชาสีผึ้งเขียว หลวงพ่อทาบ วัดใหม่กระบกขึ้นผึ้ง

คาถาบูชาสีผึ้งเขียว หลวงพ่อทาบ วัดใหม่กระบกขึ้นผึ้ง

คาถาบูชาสีผึ้งเขียว หลวงพ่อทาบ วัดใหม่กระบกขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง สีผึ้งเขียวหลวงพ่อทาบ เป็นสีผึ้งที่มีผู้พูดถึงมากที่สุด กล่าวได้ว่าเป็นสีผึ้งที่ถูกกล่าวถึงอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้ สีผึ้งเขียวหลวงพ่อทาบ เป็นสีผึ้งเป็นที่โด่งดังมากด้านมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม ซึ่งขึ้นชื่อว่าเมตตาแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์ในทุกด้าน ทุกอาชีพการงาน

วิธีใช้สีผึ้งเขียวหลวงพ่อทาบ

ถ้าจะทาสีผึ้งหลวงพ่อทาบที่ปาก ให้ตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นทาสีผึ้งเขียวที่ริมปาก โดยภาวนาคาถาว่าดังนี้

จิตติ มิตติ อะระหัง ปิยัง มะมะ

วิธีใช้นิ้วมือแตะสีผึ้งทาปาก เพื่อให้เป็นเมตตาตามที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเข้าหาดังนี้

  1. เมื่อจะเข้าหาผู้ใหญ่ หรือผู้มียศ ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือแตะสีผึ้งทาปาก
  2. เมื่อจะเข้าไปหาคนรุ่นราวคราวเดียวกัน หรือคนรับใช้ ให้ใช้นิ้วชี้แตะสีผึ้งทาปาก
  3. เมื่อจะเข้าไปหาผู้สูงอายุ หรือสาวแก่แม่หม้าย ให้ใช้นิ้วกลางแตะขี้ผึ้งทาปาก
  4. เมื่อจะไปหาสาว ๆ หนุ่ม ๆ ให้ใช้นิ้วนางแตะสีผึ้งทาปาก
  5. เมื่อจะไปหาสาวน้อยกว่า หรือคนที่มีอายุน้อยกว่า ให้ใช้นิ้วก้อยแตะสีผึ้งทาปาก

 

สำหรับผู้ที่ต้องการพกพาสีผึ้งเขียวติดตัวให้เป็นเมตตามหานิยม ให้ใช้คาถา อาราธนาสีผึ้งเขียวติดตัว ดังนี้  โดยตั้งนะโม 3 จบ ก่อนภาวนาคาถา

อุกาสะ สัมปะติ จิตติ มิตติ อรหัง

คาถาบูชาแพะหลวงพ่ออ่ำ

แพะหลวงพ่ออ่ำ 

คาถาบูชาแพะหลวงพ่ออ่ำ วัดหนองกระบอก จังหวัดระยอง

ใช้ด้านคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภัย

อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตตัง อิมังคงกระพันธะนัง อธิฐามิ

 

เมื่อจะอาราธนาแพะหลวงพ่ออ่ำ มาสวมคอให้กล่าวพระคาถาดังนี้

อากาเสจะปีปังกะโร (คาถากันฟ้าผ่า)

 

ใช้ด้านเมตตาค้าขาย มหาเสน่ห์มหานิยม โชคลาภค้าขายดี  มั่งมีเงินล้าน

มาขะโย มาวะโย มัยหัง มาจะโกจิ อุปัทะโว กะหาปะณานิ ปะวัสสันตุ เมณฑะกัสสะ ยะถาฆะเร

คาถาหัวใจโจร

กันหะ เนหะ

หัวใจโจรนี้ ใช้ได้สารพัดทางอยู่คง เศกเหล้ากินก็ได้ เศกว่านกินก็ดี อยู่คงนักแล

คาถาชนะโจร

คาถาชนะโจร

เมื่อใช้คาถาบทนี้สวดประจำ คาถาชนะโจร ก็จะทำให้ป้องกันทรัพย์สินเงินทอง และข้าวของที่มีอยู่ ให้พ้นหูพ้นตาโจรผู้ร้าย จะเข้ามาขโมยของก็เข้ามาไม่ได้ หรือถ้าเข้ามาได้ก็เอาของไปไม่ได้ ป้องกันการกระทำย่ำยี ด้วยเดียรฉานวิชา ด้วยคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้


สาธุ องคุลิมาละวันตัง อาราธะนัง
เจโรอัตตะระถา ยิคะวา กูมิยัง จักขุ มังปะระมานู ภะคะวะโต
อิทธิยา อัตตะ โนสิริเร มังสัง จักขะ อะวะสุสะตุ อะวะสุสะเต

คาถาบูชา อาราธนาปลัดขิก

ปลัดขิก หลวงปู่ทิม

คาถาบูชา อาราธนาปลัดขิกบทที่ 1

โอม มหาปลัดขิก ศิวะลึงค์ คะนึง อื้อฉาว คุ้มครองตัวข้าพเจ้าด้วย กัณหะเณหะ อุอุ อะอะ มะมะ อะอุ โอม... 

 

คาถาบูชา อาราธนาปลัดขิกบทที่ 2

โอมละลวยมหาละลวย 32ตวยแห่ห้อมล้อมหิ แจกจ่ายขายดี แหกหิกลับบ้าน หิตั้งหิตัง ปิยังะมะ

 

คาถาบูชา อาราธนาปลัดขิกบทที่ 3

 นะกะ_อล่อ_   _ล่อดอนะ เฑาะดอล่อ_ ขุกขิตตะขัด หงึกหงักรักฉะกัน หะเนหะนุสะนะโส นะโมพุทธายะ