อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ นะโมพุทธายะ

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา

อิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม
คนทั้งหลายรัก สมาคะตา โสทายะ โอมศรีๆสวัสดีเจริญ
หน้ากูงามเหมือนพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญ บุคคลเห็นคนรัก คนเห็นคนทักกูคุ้นเคย

ด้วยเดชะพระพุทธเจ้าตรัสว่า
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พิศวาสหลงใหล พิศมัยแนบเนื้อ ใจจิตคิดถึง
เคล้าคลึงวิญญา วิชาจะระสัมปันโน ยะทาโส สัพเพชะนา พะหูชะนา
ปิเมตตา ปิกรุณา นะเมตตา โมกรุณา พุทเป็นที่รัก ธาให้เห็นประจักษ์ ยะให้ยินดี
ยะหันตะวา ธาเมามัว พุทพาตัวเอามาหากู
โมสมสู่ นะอยู่ด้วยจนตัวตาย
อิตถีหิปูชิตัง สัพพะสุขขัง จะมาหาลาภัง สัพพะโกรธังวินาสสันติ
สารพัดศัตรูวินาสสันติ อมละลวยมหาละลวย ใครเห็นหน้ากูก็งงงวย จงใจรักทักปราศัย อ่อนละไมมาหากู
อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะพะทะ อิสวาสุ มะอะอุ จิตตังวา มานิมา 
หวังว่าคงจะสมความปรารถนานะครับ / ........................
(คัดลอกมาจากตำราเสกพระของหลวงพ่อสงวน อันตกทอดมา )