ให้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้ เพื่อให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหลแก่คนทั่วไป ภาวนาไปเถิด ไม่เกิดโทษใด ๆ เพราะการภาวนาคาถาขุนแผนนี้ คาถานี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นหลัก ตามด้วยหัวใจธาตุทั้งสี่ จึงไม่มีโทษใด ๆ
เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ