คาถาบูชาหลวงพ่อทบ
เพื่อความสุขความเจริญและโชคลาภ ก่อนภาวนาคาถาหลวงพ่อทบให้ตั้งจิตอธิษฐาน รำลึกถึงหลวงพ่อทบก่อน

ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธัง อาราธนานัง หลวงพ่อทบอุปการัง อิติปิโส
ธัมมัง อาราธนานัง หลวงพ่อทบอุปการัง อิติปิโส
สังฆัง อาราธนานัง หลวงพ่อทบอุปการัง อิติปิโส

พระคาถาหัวใจเศรษฐี ของหลวงพ่อทบ วัดชนแดน
จงภาวนาเมื่อเริ่มต้นประกอบกิจการนั้น ๆ จักทำมาค้าขึ้น มั่งมีเงินทองมหาศาล ดั่งมหาเศรษฐีทั้งปวง

นะโม พุทธายะ ยะธาพุทโมนะ อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ นะชาลีติ นะชาลีเต หังชาลีติ พะลิราชา ปิยังมะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมา มา นะ เงิน ทองไหลมา นะชาลิติ ฯ

พระคาถาภาวนาสอบไล่ได้ หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
นะโปงปุ ทะลุปัญญา พระพุทนำพา พระธาคิดได้ มุตโตมุตตัง สะระณังมุตโต