คาถากำบังกาย กำบังตน ตำหนักปู่ฤๅษี ๑๐๘
1.โส เส สิ สุ มัง
2.นะแคล้ว โมคลาด พุทพลาด ธาผิด ยะปิด อิสวาปัด ปัดด้วยนะโมพุทธายะ
3.นะปิดตา โมปิดหู พุทปิดปาก ธาปิดทวาร ยะล้อมบังตาเข้าไว้ด้วย นะโมพุทธายะ
(ทางตำหนักปู่ฤษีกล่าวว่า แค่ โส เส สิ สุ มัง ก็เอาอยู่)

พระคาถานะซ่อนหัว กำบังตัว หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า
นะห้าม โมปิด พุทมิดปิดหัว ธาล้อมตัว ยะซ่อนหัว หายตัวบัดนี้ นะจงงง โมจังงัง พุทธกำบัง ธาละลาย ยะสูญหาย อนัตตาสูญเปล่า

พระคาถากำบังตน กำบังกาย คาถาประจำตัวหลวงพ่อเสือดำ 
พุทธัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
ธัมมัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
สังฆัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
ฆะเตสิท อะหังปิตตัง นะชานามิ
โจรา โจวา โจวา ปะรายันติ
--------------

คาถากำบังกาย
นะปิดตา โมมิเห็น พุทซ่อนไว้ ธาหลับอยู่ ยะหายตัวไป ได้ด้วย
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
-----------

คาถาเสกใบไม้หายตัว หลวงพ่อกวย
นะกุดโท โมกุดทะ กังตะโปปุปะ ตะโปปุนะปะทิ

------------------------

คาถากำบังกาย หลวงพ่อเชือ
"พุทโธ ภะคะวา อิรัตนัง สิโสกัง บังภะคะวา อะระหังติดตาม อะระหังติดตาม สัมมาบังไว้ พุทโธเป็นกกปกเกล้าแห่งข้าพเจ้าอันได้น้อมนะมัสการ

อิติปิโสภะคะวาติดตั้งบังตนกู โสหับ"
-------------------------------

ความหมายการใช้คาถากำบังตัว

คาถากำบังตัว กำบังกาย กันภัยมาถึงตัว  หายตัวได้ชั่วอึดใจหนึ่งหากมีภัยมา เห็นว่าจวนตัวจะหนีไม่พ้น
คาถากำบังตัว  เวลาภาวนา ตั้งใจให้มั่น กลั้นใจขมวดกอหญ้าถ้าไม่มีใบไม้ใบหญ้าท่านว่าให้กลืนน้ำลาย.
จะหายตัวได้ชั่วระยะอึดใจหนึ่ง ศัตรูก็จะผ่านเลยไป จะมองไม่เห็นตัวเรา หรืออาจจะทำให้ศรัตรูเห็นเราเป็นคนอื่น เห็นเป็นคนแก่บ้าง คนหนุ่มบ้าง หรืออาจะทำให้ศรัตรูคู่อาฆาตเปลี่ยนใจได้ แบบว่ากำบังใจ เปลี่ยนใจเขาได้ แต่ต้องใช้ในทางที่ถูก จึงจะใช้ได้ หากเป็นผู้ร้ายผู้ผิดจะไม่ได้ผลเลย

ทุกคาถา ควรตั้งนะโม ก่อน