Back to Top

คาถาบูชาวัวธนู

คาถาบูชาวัวธนู
อมอุดเทตะยัง สะนะทิ อมงัวทะนู ลูกแม่เฒ่า รักษาเจ้าจงดี ผีสางสะเด็ดหนี ขวักคว้าน อมโคโน มะหาโคโน อมโคโส มะหาโคโส สันทะ สันทิ จันติ อมมะหา หิริโอตัปปะมัมปันโน สัปปุริสาโลเก เทวะธัมมาติอุจจะเร เวทาสากุ กุสาทาเว ทายัสสะ ตะทะสา ทิกุกุ ทิสาสา กุตะกุ ภูตะพุ โคสวาหะ โสตถิเต โหนตุ ชัยยะ มังคะลานิ สวด 4 จบ . . . . สวดให้น้ำให้หญ้า และก็อธิษฐานขอสิ่งที่ตั้งใจในทางสุจริต จะสำเร็จทุกประการ


อีกบท ของหลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง คาถานี้ใช้กับรุ่นเล็กที่พกติดตัวได้ ใช้ในทางเมตตามหานิยม คาถาว่า
'สุวัณณะมุกขะวา จะงังมะ ทูสังปิยายันติ มะนุสสา จะเอกัง ปิยังเอหิ' สวด 9 จบ หากต้องการให้ขลัง สวด 108 จบ ทุกวันขึ้น 8 ค่ำ และวันขึ้น 15 ค่ำ


อีกบท คาถาวัวธนูเฝ้าบ้าน
นะภาเวนุ นะภาเวนุ เวทาสากุ กุสาทาเว ทายัสสะ ตะทะสา ทิกุกุ ทิสาสา กุตะกุ ภูตะพุ โคสวาหะ โสตถิเต โหนตุ ชัยยะมังคะลานิ นุภานะเวนะ นุภานุเวนะ เวภานะนุ เวภานะนุ ภานะนุเว ภานะนุเว นะนุเวภา นะนุเวภา นะภาเวนุ นะภาเวนุ เสกพระคาถานี้ทำน้ำมนต์รดบนหลังวัวธนู แล้วรองน้ำนั้นเอาไว้ แล้วนำน้ำที่ได้ไปประพรมรอบบริเวณบ้าน จากนั้นเมื่อออกจากบ้าน ก็บอกกล่าวแก่วัวธนูให้เฝ้าบ้านให้

คาถาบูชาเบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม

คาถาบูชาเบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม
ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆเจ้า ระลึกถึงหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม ผู้สร้างเบี้ยแก้แห่งวัดกลางบางแก้ว แล้วสวด
นะมะพะทะ (๓จบ) จะภะกะสะ (๓)
อะสิสัตติ ธนูเจวะสัพเพเต อาวุธานิจะ

จากนั้นอธิษฐานตามต้องการ

คาถาอ้อป่อง

อะอิงอ้อ อ้อสูตร อ้อเขียน อ้อเรียน อ้อมัด อ้อคัดหัวใจ อ้อไขเห็นดูก อ้อผูกเห็นเงา อ้อเกาเห็นยอด อ้อขอดเห็นใบ นะจำจิต โมจำใจ พุทจำไว้ ทาจำให้ อย่าให้หลงลืม นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาหลวงพ่อทบ

คาถาบูชาหลวงพ่อทบ
เพื่อความสุขความเจริญและโชคลาภ ก่อนภาวนาคาถาหลวงพ่อทบให้ตั้งจิตอธิษฐาน รำลึกถึงหลวงพ่อทบก่อน

ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธัง อาราธนานัง หลวงพ่อทบอุปการัง อิติปิโส
ธัมมัง อาราธนานัง หลวงพ่อทบอุปการัง อิติปิโส
สังฆัง อาราธนานัง หลวงพ่อทบอุปการัง อิติปิโส

พระคาถาหัวใจเศรษฐี ของหลวงพ่อทบ วัดชนแดน
จงภาวนาเมื่อเริ่มต้นประกอบกิจการนั้น ๆ จักทำมาค้าขึ้น มั่งมีเงินทองมหาศาล ดั่งมหาเศรษฐีทั้งปวง

นะโม พุทธายะ ยะธาพุทโมนะ อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ นะชาลีติ นะชาลีเต หังชาลีติ พะลิราชา ปิยังมะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมา มา นะ เงิน ทองไหลมา นะชาลิติ ฯ

พระคาถาภาวนาสอบไล่ได้ หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
นะโปงปุ ทะลุปัญญา พระพุทนำพา พระธาคิดได้ มุตโตมุตตัง สะระณังมุตโต

คาถาปลัดขิก หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส

วิธีบูชาปลัดขิกนางครวญปลัดขิกของหลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี
ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วว่า
พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆัง อาราธนานัง ลูกขออาราธนาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จันทบุรี
ขอบารมีจากหลวงพ่อ ให้ลูกมีเมตตามหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม อุดมด้วยโชคลาภ แคล้วคลาด คงกะพันชาตรี
ถ้าค้าขายให้ขายดีดังเทน้ำเทท่า โอม พระศิวลึง กำลังจะหึง สวาหะ จงบังเกิดมีกับตัวลูก สาธุ

คาถาปลุกเสกปลัดขิก หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี
โอมมะศิวะลึงค์ กำลังจะหึง สวาหะ อุปะสัมปะ สุนะโมโล
อุโลปะสุโล เวสสะพุสะ อิสะรุทัง จะภะกะสะ นะมะพะ

พระคาถาดูหนังสือก่อนสอบ

ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

พระคาถานี้ ทางเว็บไซต์อัญเชิญมาจากพระสูตร ที่ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้

ทำไมทางเว็บไซต์ คาถา.com จึงใช้พระคาถานี้ เป็นคาถาสำหรับดูหนังสือก่อนสอบ

1. เป็นพระคาถาหรือเป็นคำที่พระพุทธองค์ตรงเอง (พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสว่าเป็นพระคาถาสำหรับดูหนังสือก่อนสอบนะครับ แค่บอกว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธองค์ ที่เราไม่ได้แต่งขึ้น แค่นำมาใช้)

2. เป็นคำที่ปรากฎในพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าตรัส

3. เป็นพระสูตรที่ทำให้ให้บรรลุธรรม คือพระอัญญาโกณฑัญญะ

4. เป็นคำตรัสที่มีความหมายดี มีความหมายดี

5. การภาวนา ทำให้เกิดพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ เทวตานุสติ

วิธีใช้พระคาถาก่อนดูหนังสือสอบ

ตั้ง นะโม 3 หน

สวดพระคาถาตามข้างต้น

แผ่เมตตาให้ตนเอง เทวตา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร  ถ้ารู้สนามสอบ สถานที่สอบ ให้แผ่เมตตาไปยังสถานที่นั้นด้วย แก่เจ้าที่เจ้าทาง แก่พระภูมิ แก่เทวดาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบด้วย เป็นการสร้างไมตรีจิต เบิกทางไปก่อน 

 

คาถากรวดน้ำอย่างย่อ ใช้ได้ทุกกรณี

บทกรวดน้ำแบบสั้น ใช้ได้ทุกพิธี 
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด, ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

คำกรวดน้ำอย่างย่อ ใช้ได้ทุกพิธี ไม่ว่าจะหลังทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน หรือทุกครั้ง ทุกเวลาที่เรานึกถึงบุญของเรา แล้วต้องการอุทิศบุญนั้น

การอุทิศบุญ อันที่จริงใช้เจตนาเป็นเครื่องอุทิศไป สิ่งที่เราอุทิศไปคือบุญ ไม่ใช่สิ่งของที่เราถวาย  การถวายสิ่งของเป็นแค่วิธีการทำบุญ เครื่องมือหรือวิธีการที่ทำให้เกิดบุญ  ซึ่ง ๆ วิธีการทำให้เกิดบุญ หลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา เมื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำทั้งหมด ก็ย่อมเกิดบุญขึ้น มีบุญ เมื่อเกิดบุญ มีบุญ ก็ใช้เจตนาเป็นเครื่องอุทิศ  อาจจะแสดงทางกายด้วยการกรวดน้ำ (เทน้ำ) พร้อมกับกล่าวตามคำกล่าวข้างต้น

คาถากำบังกาย กำบังตน

คาถากำบังกาย กำบังตน ตำหนักปู่ฤๅษี ๑๐๘
1.โส เส สิ สุ มัง
2.นะแคล้ว โมคลาด พุทพลาด ธาผิด ยะปิด อิสวาปัด ปัดด้วยนะโมพุทธายะ
3.นะปิดตา โมปิดหู พุทปิดปาก ธาปิดทวาร ยะล้อมบังตาเข้าไว้ด้วย นะโมพุทธายะ
(ทางตำหนักปู่ฤษีกล่าวว่า แค่ โส เส สิ สุ มัง ก็เอาอยู่)

พระคาถานะซ่อนหัว กำบังตัว หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า
นะห้าม โมปิด พุทมิดปิดหัว ธาล้อมตัว ยะซ่อนหัว หายตัวบัดนี้ นะจงงง โมจังงัง พุทธกำบัง ธาละลาย ยะสูญหาย อนัตตาสูญเปล่า

พระคาถากำบังตน กำบังกาย คาถาประจำตัวหลวงพ่อเสือดำ 
พุทธัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
ธัมมัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
สังฆัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
ฆะเตสิท อะหังปิตตัง นะชานามิ
โจรา โจวา โจวา ปะรายันติ
--------------

คาถากำบังกาย
นะปิดตา โมมิเห็น พุทซ่อนไว้ ธาหลับอยู่ ยะหายตัวไป ได้ด้วย
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
-----------

คาถาเสกใบไม้หายตัว หลวงพ่อกวย
นะกุดโท โมกุดทะ กังตะโปปุปะ ตะโปปุนะปะทิ

------------------------

คาถากำบังกาย หลวงพ่อเชือ
"พุทโธ ภะคะวา อิรัตนัง สิโสกัง บังภะคะวา อะระหังติดตาม อะระหังติดตาม สัมมาบังไว้ พุทโธเป็นกกปกเกล้าแห่งข้าพเจ้าอันได้น้อมนะมัสการ

อิติปิโสภะคะวาติดตั้งบังตนกู โสหับ"
-------------------------------

ความหมายการใช้คาถากำบังตัว

คาถากำบังตัว กำบังกาย กันภัยมาถึงตัว  หายตัวได้ชั่วอึดใจหนึ่งหากมีภัยมา เห็นว่าจวนตัวจะหนีไม่พ้น
คาถากำบังตัว  เวลาภาวนา ตั้งใจให้มั่น กลั้นใจขมวดกอหญ้าถ้าไม่มีใบไม้ใบหญ้าท่านว่าให้กลืนน้ำลาย.
จะหายตัวได้ชั่วระยะอึดใจหนึ่ง ศัตรูก็จะผ่านเลยไป จะมองไม่เห็นตัวเรา หรืออาจจะทำให้ศรัตรูเห็นเราเป็นคนอื่น เห็นเป็นคนแก่บ้าง คนหนุ่มบ้าง หรืออาจะทำให้ศรัตรูคู่อาฆาตเปลี่ยนใจได้ แบบว่ากำบังใจ เปลี่ยนใจเขาได้ แต่ต้องใช้ในทางที่ถูก จึงจะใช้ได้ หากเป็นผู้ร้ายผู้ผิดจะไม่ได้ผลเลย

ทุกคาถา ควรตั้งนะโม ก่อน

คาถากุมารทอง

การปฏิบัติต่อกุมารทอง การเลี้ยงกุมารทองนั้น เบื้องต้นพึงปฏิบัติตามแบบสำนักนั้น ๆ ตามที่ครูบาอาจารย์สำนักนั้น ๆ บอกกล่าว  แต่ถ้าไม่มี หรือท่านไม่ได้ระบุไว้ พึงปฏิบัติดังนี้

วิธีปฏิบัติต่อกุมารทอง

คาถากุมารทอง
(นะโม 3 จบ)
"นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม"

คาถาเรียกกุมารทอง
การถวายขนม น้ำแดงหรืออาหารให้กับกุมาร
“ มา มะ ปะริภุญชันตุ จะมหาภูตา อาคัจฉายะ อาคัจฉามิ เอหิมะมะ มามา กุมารทองเจ้าจงมาเถิด ”

วิธีการนำกุมารทองเข้าบ้าน
1. ให้จุดธูปขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางก่อน โดยใช้ธูป 12 หรือ 16 ดอกกลางแจ้งภายในรั้วบ้านเรา 
จากนั้น แนะนำตัวข้าพเจ้าชื่อ.....อยู่บ้านเลขที่......ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งนี้ที่ปกปักษ์รักษาบ้านข้าพเจ้าอยู่ จงเปิดทางเข้า-ออกให้กุมารทองชื่อ............................
จากวัด...........ให้เข้า-ออกบ้านข้าพเจ้าได้โดยสะดวกเถิด เพื่อเสริมทรัพย์ เสริมบารมี เฝ้าบ้าน ป้องกันภัย  และช่วยค้าขายให้ข้าพเจ้าให้รวยขึ้น ดีขึ้น ขอให้เจ้าที่จงเปิดทางให้กุมารทองด้วย  (สิ่งดี ๆ พูดเข้าไว้เถิด)
2. จุดธูปบอกกุมาร ใช้ธูป 2 ดอกปักกลางแจ้ง - เวลาจะเรียกให้มา จุดธูปบนบานกุมาร (ให้ใช้ธูป 5 ดอก)

วิธีแนะนำตัวกับกุมาร
พ่อ/แม่ชื่อ........ เจ้าชื่อกุมารทองแม่ตั้งชื่อว่า.......พ่อ/แม่นำเจ้ามาบูชาเพื่อ.......จงให้พ่อสมดังใจ มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และคุ้มกันภัย ถ้าได้ดังสมประสงค์ พ่อ/แม่จะซื้อ.........แก่เจ้าเป็นรางวัล เจ้าจงเชื่อฟังพ่อนะ
(แนะนำบอกกุมารทองอย่าซน อย่าหนีเที่ยว ) แล้ว จะให้อะไรกินบ้าง
3. ของถวายกุมารทองที่นิยมมีดังนี้ - นมสด น้ำหวาน น้ำแดง น้ำเขียน -น้ำเปล่า โค้ก น้ำอัดลม -ขนมทั่วไป ขนมปังลูกเกด ขนมโบราณ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด สาคู - ผลไม้ น้ำผึ้งสด  และน้ำเปล่าห้ามขาดจากหิ้ง

วิธีตั้งกุมาร
ห้ามตั้งกุมารทองหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ใต้บันได หรือปลายเท้า และห้ามหันหน้าตรงกับประตูห้องน้ำ

คาถาสวดให้กุมารทอง ทุกวัน
หลังไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ เสร็จแล้ว
(นะโม 3 จบ)
คาถาชุมนุมธาตุ
โอม นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะภะกะสะ
เอหิ ปฐวี พรหมมา เอหิ อาโป อินทรา
เอหิ เตโช นะรายะ เอหิ วาโย อิสะรา

คาถาเรียกกุมารทอง
กุมาระจิจา จิเจรุนิ
เอ่ยชื่อกุมารทอง.......จงมา

คาถาบูชากุมารทอง (ทั่วไป)
สุวัณโณ ปิยะกุมาโร มหาภูโต มะหิทธิโก สัพพะทิ
เสสุวัตติโก สัพพะคาเมสุ โคจะโร สัพพะชะนานัง
หะทะเย มหาเตโช ปะวัตติโก รัตตะนะตะ เตตะสา
เทวานังอิทธิพะเลนะ กุมาโรจะ มะหิทธิโก
นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ
นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ
มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม.

คาถาบูชาลูกอม ปลัดขิก เครื่องรางหลวงพ่อสงวน

อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ นะโมพุทธายะ

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา

อิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม
คนทั้งหลายรัก สมาคะตา โสทายะ โอมศรีๆสวัสดีเจริญ
หน้ากูงามเหมือนพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญ บุคคลเห็นคนรัก คนเห็นคนทักกูคุ้นเคย

ด้วยเดชะพระพุทธเจ้าตรัสว่า
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พิศวาสหลงใหล พิศมัยแนบเนื้อ ใจจิตคิดถึง
เคล้าคลึงวิญญา วิชาจะระสัมปันโน ยะทาโส สัพเพชะนา พะหูชะนา
ปิเมตตา ปิกรุณา นะเมตตา โมกรุณา พุทเป็นที่รัก ธาให้เห็นประจักษ์ ยะให้ยินดี
ยะหันตะวา ธาเมามัว พุทพาตัวเอามาหากู
โมสมสู่ นะอยู่ด้วยจนตัวตาย
อิตถีหิปูชิตัง สัพพะสุขขัง จะมาหาลาภัง สัพพะโกรธังวินาสสันติ
สารพัดศัตรูวินาสสันติ อมละลวยมหาละลวย ใครเห็นหน้ากูก็งงงวย จงใจรักทักปราศัย อ่อนละไมมาหากู
อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะพะทะ อิสวาสุ มะอะอุ จิตตังวา มานิมา 
หวังว่าคงจะสมความปรารถนานะครับ / ........................
(คัดลอกมาจากตำราเสกพระของหลวงพ่อสงวน อันตกทอดมา )