คาถาบูชาเบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม
ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆเจ้า ระลึกถึงหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม ผู้สร้างเบี้ยแก้แห่งวัดกลางบางแก้ว แล้วสวด
นะมะพะทะ (๓จบ) จะภะกะสะ (๓)
อะสิสัตติ ธนูเจวะสัพเพเต อาวุธานิจะ

จากนั้นอธิษฐานตามต้องการ