วิธีบูชาปลัดขิกนางครวญปลัดขิกของหลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี
ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วว่า
พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆัง อาราธนานัง ลูกขออาราธนาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จันทบุรี
ขอบารมีจากหลวงพ่อ ให้ลูกมีเมตตามหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม อุดมด้วยโชคลาภ แคล้วคลาด คงกะพันชาตรี
ถ้าค้าขายให้ขายดีดังเทน้ำเทท่า โอม พระศิวลึง กำลังจะหึง สวาหะ จงบังเกิดมีกับตัวลูก สาธุ

คาถาปลุกเสกปลัดขิก หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี
โอมมะศิวะลึงค์ กำลังจะหึง สวาหะ อุปะสัมปะ สุนะโมโล
อุโลปะสุโล เวสสะพุสะ อิสะรุทัง จะภะกะสะ นะมะพะ