การปฏิบัติต่อกุมารทอง การเลี้ยงกุมารทองนั้น เบื้องต้นพึงปฏิบัติตามแบบสำนักนั้น ๆ ตามที่ครูบาอาจารย์สำนักนั้น ๆ บอกกล่าว  แต่ถ้าไม่มี หรือท่านไม่ได้ระบุไว้ พึงปฏิบัติดังนี้

วิธีปฏิบัติต่อกุมารทอง

คาถากุมารทอง
(นะโม 3 จบ)
"นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม"

คาถาเรียกกุมารทอง
การถวายขนม น้ำแดงหรืออาหารให้กับกุมาร
“ มา มะ ปะริภุญชันตุ จะมหาภูตา อาคัจฉายะ อาคัจฉามิ เอหิมะมะ มามา กุมารทองเจ้าจงมาเถิด ”

วิธีการนำกุมารทองเข้าบ้าน
1. ให้จุดธูปขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางก่อน โดยใช้ธูป 12 หรือ 16 ดอกกลางแจ้งภายในรั้วบ้านเรา 
จากนั้น แนะนำตัวข้าพเจ้าชื่อ.....อยู่บ้านเลขที่......ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งนี้ที่ปกปักษ์รักษาบ้านข้าพเจ้าอยู่ จงเปิดทางเข้า-ออกให้กุมารทองชื่อ............................
จากวัด...........ให้เข้า-ออกบ้านข้าพเจ้าได้โดยสะดวกเถิด เพื่อเสริมทรัพย์ เสริมบารมี เฝ้าบ้าน ป้องกันภัย  และช่วยค้าขายให้ข้าพเจ้าให้รวยขึ้น ดีขึ้น ขอให้เจ้าที่จงเปิดทางให้กุมารทองด้วย  (สิ่งดี ๆ พูดเข้าไว้เถิด)
2. จุดธูปบอกกุมาร ใช้ธูป 2 ดอกปักกลางแจ้ง - เวลาจะเรียกให้มา จุดธูปบนบานกุมาร (ให้ใช้ธูป 5 ดอก)

วิธีแนะนำตัวกับกุมาร
พ่อ/แม่ชื่อ........ เจ้าชื่อกุมารทองแม่ตั้งชื่อว่า.......พ่อ/แม่นำเจ้ามาบูชาเพื่อ.......จงให้พ่อสมดังใจ มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และคุ้มกันภัย ถ้าได้ดังสมประสงค์ พ่อ/แม่จะซื้อ.........แก่เจ้าเป็นรางวัล เจ้าจงเชื่อฟังพ่อนะ
(แนะนำบอกกุมารทองอย่าซน อย่าหนีเที่ยว ) แล้ว จะให้อะไรกินบ้าง
3. ของถวายกุมารทองที่นิยมมีดังนี้ - นมสด น้ำหวาน น้ำแดง น้ำเขียน -น้ำเปล่า โค้ก น้ำอัดลม -ขนมทั่วไป ขนมปังลูกเกด ขนมโบราณ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด สาคู - ผลไม้ น้ำผึ้งสด  และน้ำเปล่าห้ามขาดจากหิ้ง

วิธีตั้งกุมาร
ห้ามตั้งกุมารทองหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ใต้บันได หรือปลายเท้า และห้ามหันหน้าตรงกับประตูห้องน้ำ

คาถาสวดให้กุมารทอง ทุกวัน
หลังไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ เสร็จแล้ว
(นะโม 3 จบ)
คาถาชุมนุมธาตุ
โอม นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะภะกะสะ
เอหิ ปฐวี พรหมมา เอหิ อาโป อินทรา
เอหิ เตโช นะรายะ เอหิ วาโย อิสะรา

คาถาเรียกกุมารทอง
กุมาระจิจา จิเจรุนิ
เอ่ยชื่อกุมารทอง.......จงมา

คาถาบูชากุมารทอง (ทั่วไป)
สุวัณโณ ปิยะกุมาโร มหาภูโต มะหิทธิโก สัพพะทิ
เสสุวัตติโก สัพพะคาเมสุ โคจะโร สัพพะชะนานัง
หะทะเย มหาเตโช ปะวัตติโก รัตตะนะตะ เตตะสา
เทวานังอิทธิพะเลนะ กุมาโรจะ มะหิทธิโก
นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ
นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ
มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม.