สักกัสสะ วะชิราวุธัง
ยะมัสสะ นัยนาวุธัง
อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
จัตตาโร วา อาวุธานัง
เอเตสัง อานุภาเวนะ
สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.

คาถานี้ ใช้เสกมือหรือเสกศัตราวุธต่าง ๆ ก็ได้
เมื่อเวลาประจัญบานกับศัตรู ใช้มือ หรือท่อนไม้ป้องกันตัว

ใช้เสกต้นข่าต้นไพรขับไล่ ตีผี ให้หนีกระเจิง
คาถานี้ บางทีเรียกว่า "คาถาอาวุธทั้ง 4" ซึ่งได้แก่
วชิระ ของพระอินทร์
นัยตา ของพระยม
ผ้าแดง ของอาฬวกะยักษ์
กระบอง ของท้าวเวสสุวรรณ