คาถาปลุก กระรอกเผือก เทวดาหลงห้อง หลวงปู่ญาท่านเขียน สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสิม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี.

ระลึกถึงครูอาจารย์ ตั้งนะโม 3 หน

นำกระรอกเผือกอาคม กระรอกดงตาแดง ไว้ในมือ แล้วกลั่นใจว่าคาถาปลุกว่า “วิ นะ สิ ลา อิท ธิ ริท ธิ ” กี่จบก็ได้

เป่าลงที่กระรอก บ่อย ๆ ดีนักแล