สวดเป็นเมตตามหานิยม  เข้าหาผู้ใหญ่  ติดต่อการงาน ติดต่อธุรกิจ  ค้าขาย  ถ้ามีเครื่องรางนกสาริกาด้วยยิ่งดี  ใช้เป็นคาถาเสกขี้ผึ้งทาปาก  มีเคล็ดอยู่ว่าให้สีผึ้งแตะที่ริมฝีปากตรงคำว่า มิ

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ
พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ
พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ
อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต